Historia PZKO

 

HISTORIA PZKO WIERZNIOWICE OD 1947 DO 1996

Koło PZKO zostało założone 15 grudnia 1947 na pierwszym zebraniu w sali gospody Markowicza. Pierwszym prezesem został Paweł Wajda, który wraz z Tomaszem Skupnikiem, Dominikiem Kwiecińskim, Józefem Kubatką i Eugeniuszem Kubatką kładli podwaliny pod polskie życie kulturalne w Wierzniowicach. Spotkania były przeprowadzane w gospdzie Markowicza a od 1950 roku w budynku Darowskiego, gdzie mieściła się szkoła i biblioteka polska a to do roku 1968.

Od roku 1968 do 1973 spotkania odbywały się u Jana Skupnika, który zremontował na własne koszty pomieszczenia swego domu na świetlicę PZKO.

W roku 1973 rozpoczęto budowę Domu PZKO na posesji Edwina Ruska. Dom znajduje się na skraju wioski nad Olzą. Uroczyste otwarcie własnego Domu PZKO nastąpiło 28 czerwca 1975. W Domu PZKO mieści się sala dla 120 osób ze sceną, kuchnia, klubokawiarnia, garderoba. Festyny odbywają się w ogrodzie państwa Tobołów koło Domu PZKO. Nie byłoby Domu PZKO, gdyby nie ofiarna praca Alojzego Nierychla i Józefa Ostapowicza oraz reszty członków koła. Przez 20 lat odbywają się w nim bale, festyny, prelekcje, kursy szycia, wystawy ale również i Kursy Wodzireja. Dom PZKO miał i swój polityczny moment, gdy zarząd koła inicjował powstanie Forum Obywatelskiego na przełomie lat 1989/90 .

W latach 1975-1985 uznanie zyskał zespół instrumentalny „Antytalenci" pod kierownictwem ing. Józefa Toboły. Od roku 1994 działa zespół rockowy „Glayzy" z Magdą i Mają Toboła i Ireną Chorzempa.      

Dużą popularnością cieszyły się w latach 1975-1983 spotkania w Klubie Młodych, gdzie rej wodził Józef Kubatko junior - dyskotekarz.

W czasie wakacji były w latach 1985-1992 organizowane dla młodzieży szkolnej obwodu bogumińskiego obozy pod Dębiną .

Niemalże każdej imprezie pezetkaowskiej w Wierzniowicach towarzyszy smaczna kuchnia. Zasługi spływają tu na Klub Kobiet i jego długoletnią przewodniczącą Wandę Wajdową. Klub Kobiet organizował wystawy robót ręcznych oraz kursy szycia pod kierownictwem Hildegardy Chorzempa.

W latach 1975 do 1986 w kole pracował mały zespół teatralny „OSA" pod kierownictwem Otylii Toboła.

Od momentu powstania Koła kronikę prowadzi Hieronim Mazurek. Kronika liczy trzy tomyW roku 1996 Koło liczyło 85 członków.

 

Prezesowie koła:

Paweł Wajda

1947

- 1953

 

Jan Skupnik

1954

 

 

Paweł Wajda

1955

 

(razem8 lat)

Józef Duda

1956

- 1957

(razem 2 lata)

Józef Kania

1958

- 1960

 

Jan Kubatko

1961

 

(razem 1 rok)

Józef Kania

1962

- 1966

(razem 8 lat)

Eugeniusz Kubatko

1967

- 1971

(rezem 5 lat)

Jan Skupnik

1972

 

(razem 2 lata)

Alojzy Nierychel

1973

- 1976

(razem 4 lata)

Jan Wajda

1977

- 1987

(razem 11 lat)

ing. Józef Toboła

Marcel Balcarek

1988

2013

- 2013

(razem22 lat)